Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ
www.ckszsz.hu

3.1. ÉVES KÖLTSÉGVETÉSEK

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése


2021. évi költségvetés
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2021 évi KSGVETÉS-végleges normatíva számokkal
    873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2021.    Bentlakásos  csseggyj csseggyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet szolgáltat központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
Bevételek:                   0
I.Müködési bevételek                    
1.Alaptevékenység bevételei                    
  Gondozási dij bevétel   141050000       110000 23049050 6400000 2700000 173309050
Szolgáltatások ellenértéke   4900000 180000 620000 40000 50000   290000   6080000
                    0
                    0
2.Sajátos müködési bevételek                   0
Egyéb bevétel(apartmani befiz)                   0
Készletértékesítés(gyógyszer)   7100000               7100000
                     
                    0
4. Általános forg.adó bevételei                   0
  Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA   1500000 49000 168000 10800 13500 6264000 78000   8083300
                    0
  Saját bevétel összesen:   154550000 229000 788000 50800 173500 29313050 6768000 2700000 194572350
                     
II.Támogatások:                    
 Normativ állami hozzájár.alap     45100000 55480000 11284000 5425000 13272000 27225000 3575000 161361000
 Normativ állami hozzájár.kiegészítés           2712500 1327200 8167500   12207200
Óvodai iskolai szoc.segítő tev.       52606335           52606335
                     
Intézmény üzemeltetési tám.   56955000               56955000
Feladat finanszírozás   148191400               148191400
Cegléd Önkormányzat bepótlás   0 13079457 12980770 577355 2890300 0 14913152 3488664 47929698
Abony Önkormányzat bepótlás 1707   2918910               2918910
Maradvány:                    
Egyéb felhalm.célú átvett peszköz:     x              
   Bevételek összesen:   362615310 58408457 121855105 11912155 11201300 43912250 57073652 9763664 676741893
                    0
                     
                     
Ellátottak száma: fő   138     44 25 200 75 125  
Dolgozók száma:fő   74 16 34 2 3 1 18 1 149
                     
                     
                     
                     
                     
    873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2021. évi    Bentlakásos  csgyj csgyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet szolgáltatás központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
I.Müködési kiadások                    
1.Személyi juttatások                    
Közalk.alapilletm.   151800000 41946300 85390000 7795000 7172000 13256100 42362000 2598000 352319400
   Kötelező ill.pótlék   15492000 600000 720000       600000 288000 17700000
   Egy.feltételtől függ.pótlék   19461000 480000 2940000     600000 1200000   24681000
   Egyéb pótlék (műszak)   4875700               4875700
Felmentésre jutó bér   4733000           1062000   5795000
   Jubileumi jutalom   5735000           825300   6560300
Ruházati bérjuttatás   1250000 820000 1650000 220000 0 130000 850000 60000 4980000
   Közl.költség térités   1148420 350000 450000 240000 80000 110000 100000 0 2478420
Étkezéshez hozzájárulás   7100000 1500000 2976000 192000 288000 192000 1632000 96000 13976000
Megb.díj Kira   828000 2016000 2415000 714000 0 252000 0 2887500 9112500
  Összesen: 212423120 47712300 96541000 9161000 7540000 14540100 48631300 5929500 442478320
2.Munkaadót terhelő járulékok                    
Szociális hozz.15,5%   32747580 7341157 14894105 1382755 1156300 2054690 7522352 919000 68017939
  Összesen: 32747580 7341157 14894105 1382755 1156300 2054690 7522352 919000 68017939
3.Dologi kiadások                    
szakmai anyag besz   2300000 75000 150000 20000 20000 30000 15000 5000 2615000
üzemeltetési anyag   52794200 320000 1500000 500000 590000 8150000 200000 150000 64204200
árubeszerzés   7300000 80000 190000 0 0 0 0 0 7570000
informatikai szolg   270000 50000 90000 0 0 0 0 0 410000
egyéb komm. Szolg   615010 140000 580000 103400 150000 0 50000 0 1638410
közüzemi díjak   15500000 900000 900000 0 780000 0 0 0 18080000
bérleti és lizing díj   0 0 0 0 0 0 0 1550000 1550000
karbant.kisjav szolg   2900000 350000 290000 70000 75000 180000 100000 80000 4045000
közvetített szolg   0 0 0 0 0 0 0 0 0
szakmai tev seg.szolg   6700000 280000 4200000 270000 60000 280000 180000 80000 12050000
egyéb szolgáltatás   7080000 140000 390000 50000 60000 60000 55000 75000 7910000
vásárolt élelmezés   0 0 0 0 70000 12900000 60000 0 13030000
                     
Költségvetés 2020. évi    Bentlakásos  szolg központ Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet     ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
kiküldetések kiad.   150000 250000 820000 20000 10000 119460 130000 5000 1504460
mük.célú előzetes ÁFA   17289400 750000 960000 310000 650000 4700000 120000 955164 25734564
fizetendő ÁFA   3100000 0 0 0 0 850000 0 0 3950000
egyéb dologi kiadások   930000 20000 350000 25000 40000 48000 10000 15000 1438000
    0               0
                    0
Dologi kiadások össz   116928610 3355000 10420000 1368400 2505000 27317460 920000 2915164 165729634
ellát.pénz.jutt.   516000 0 0 0 0 0 0 0 516000
Kiadások összsen   362615310 58408457 121855105 11912155 11201300 43912250 57073652 9763664 676741893

 

2020. évi költségvetés
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2020 évi KSGVETÉS
    873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2020.    Bentlakásos  csseggyj csseggyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet szolgáltat központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
Bevételek:                   0
I.Müködési bevételek                    
1.Alaptevékenység bevételei                    
  Gondozási dij bevétel   139600000       90000 19700000 6100000 2700000 168190000
Szolgáltatások ellenértéke   5300000 510000 138000   65000   250000   6263000
                    0
                    0
2.Sajátos müködési bevételek                   0
Egyéb bevétel(apartmani befiz)   2300000               2300000
Készletértékesítés(gyógyszer)   8400000               8400000
                     
                    0
4. Általános forg.adó bevételei                   0
  Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA   1680000 138000 37500     5320000 67000   7242500
                    0
  Saját bevétel összesen:   157280000 648000 175500 0 155000 25020000 6417000 2700000 192395500
                     
II.Támogatások:                    
 Normativ állami hozzájár.alap     38474400 50160000 10624000 4750000 13072000 24750000 3575000 145405400
 Normativ állami hozzájár.kiegészítés           2375000 1307200 7425000   11107200
Óvodai iskolai szoc.segítő tev.       52519510           52519510
                     
Intézmény üzemeltetési tám.   39607000               39607000
Feladat finanszírozás   135031400               135031400
Cegléd Önkormányzat bepótlás   4488685 24180052 13549714 125520 5048420 0 21275300 3186324 71854015
Abony Önkormányzat bepótlás 1707   2969460               2969460
Maradvány:                    
Egyéb felhalm.célú átvett peszköz:                    
   Bevételek összesen:   339376545 63302452 116404724 10749520 12328420 39399200 59867300 9461324 650889485
                    0
                     
                     
Ellátottak száma: fő   138     44 25 200 75 125  
Dolgozók száma:fő   74 16 31 2 3 2 17 1 146
                     
                     
                     
                     
                     
    873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2020. évi    Bentlakásos  csgyj csgyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet szolgáltatás központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
I.Müködési kiadások                    
1.Személyi juttatások                    
Közalk.alapilletm.   141685200 45435200 71736000 7154400 7986400 12557750 41803400 3527200 331885550
   Kötelező ill.pótlék   18674000 600000 600000       600000 288000 20762000
   Egy.feltételtől függ.pótlék   12121310 480000 2500000   120000 120000 2160000   17501310
   Egyéb pótlék (műszak)   2200000               2200000
Felmentésre jutó bér   2203172           1764292   3967464
   Jubileumi jutalom   9733165 482844 1442765       1134819   12793593
Ruházati bérjuttatás   1350000 950000 1850000 220000 0 130000 950000 60000 5510000
   Közl.költség térités   980000 390000 510000 280000 90000 140000 140000 0 2530000
Étkezéshez hozzájárulás   7100000 1500000 2976000 192000 288000 192000 1632000 96000 13976000
Megb.díj Kira   2640000 1320000 2295000 480000 0 240000 0 1600000 8575000
  Összesen: 198686847 51158044 83909765 8326400 8484400 13379750 50184511 5571200 419700917
2.Munkaadót terhelő járulékok                    
Szociális hozz.17,5%   34598698 8884408 14594959 1408120 1469020 2316960 8757789 974960 73004914
  Összesen: 34598698 8884408 14594959 1408120 1469020 2316960 8757789 974960 73004914
3.Dologi kiadások                    
szakmai anyag besz   2280000 75000 450000 20000 20000 30000 15000 5000 2895000
üzemeltetési anyag   50960000 320000 5100000 300000 490000 6935030 200000 150000 64455030
árubeszerzés   8870000 50000 300000 0 0 0 0 0 9220000
informatikai szolg   250000 50000 250000 0 0 0 0 0 550000
egyéb komm. Szolg   525000 140000 600000 70000 150000 0 50000 0 1535000
közüzemi díjak   11700000 700000 700000 0 750000 0 0 0 13850000
bérleti és lizing díj   0 135000 270000 80000 0 0 5000 1550000 2040000
karbant.kisjav szolg   2800000 350000 680000 70000 75000 180000 100000 80000 4335000
közvetített szolg   0 0 0 0 0 0 0 0 0
szakmai tev seg.szolg   5900000 280000 3800000 170000 60000 280000 180000 80000 10750000
egyéb szolgáltatás   7080000 140000 850000 50000 60000 60000 55000 75000 8370000
vásárolt élelmezés   0 0 0 0 70000 11900000 60000 0 12030000
                     
Költségvetés 2020. évi    Bentlakásos  szolg központ Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban   intézet     ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
kiküldetések kiad.   160000 250000 850000 20000 10000 119460 130000 5000 1544460
mük.célú előzetes ÁFA   12200000 750000 2250000 210000 650000 3400000 120000 955164 20535164
fizetendő ÁFA   1900000 0 0 0 0 750000 0 0 2650000
egyéb dologi kiadások   950000 20000 1800000 25000 40000 48000 10000 15000 2908000
    0               0
                    0
Dologi kiadások össz   105575000 3260000 17900000 1015000 2375000 23702490 925000 2915164 157667654
ellát.pénz.jutt.   516000 0 0 0 0 0 0 0 516000
Kiadások összsen   339376545 63302452 116404724 10749520 12328420 39399200 59867300 9461324 650889485
                     
                     

 

2019. évi költségvetés
Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 2019 évi KÖLTSÉGVETÉS
  873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2019.  Bentlakásos  csseggyj csseggyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban intézet szolgáltat központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
Bevételek:                 0
I.Müködési bevételek                  
1.Alaptevékenység bevételei                  
  Gondozási dij bevétel 139300000       120000 19400000 6300000 2700000 167820000
  Alkalmazottak ebéd téritése 8200000       105000   230000   8535000
  Vendégebéd                 0
                  0
2.Sajátos müködési bevételek                 0
Egyéb bevétel 6100000               6100000
  Egyéb bevétel ( gyógyszer ) 8400000               8400000
Közvetített szolg. Ellenérték 390000                
                  0
4. Általános forg.adó bevételei                 0
  Kiszámlázott term.és szolg.ÁFA 2100000       30000 5200000 70000   7400000
                  0
  Saját bevétel összesen: 164490000 0 0 0 255000 24600000 6600000 2700000 198645000
                   
II.Támogatások:                  
 Normativ állami hozzájár.alap   32000000 45960000 8600000 2725000 11072000 26275000 3575000 130207000
 Normativ állami hozzájár.kiegészítés         1362500 1107200 4725000   7194700
Óvodai iskolai szoc.segítő tev.     52597643           52597643
Kieg.fajlagos 2017/18 min.bér.   4720000 4200000 1400000 0 0 1200000   11520000
Intézmény üzemeltetési tám. 28164000               28164000
Feladat finanszírozás 99680000               99680000
Cegléd Önkormányzat bepótlás 9452425 19035650 13595307 360448 8168425 0 16419695 3510794 70542744
Abony Önkormányzat bepótlás 1707 2151000               2151000
Maradvány:                  
Egyéb felhalm.célú átvett peszköz:                  
Bevételek összesen: 303937425 55755650 116352950 10360448 12510925 36779200 55219695 9785794 600702087
                  0
                   
                   
Ellátottak száma: fő 138     44 25 200 76 125  
Dolgozók száma:fő 74 16 31 2 3 2 17 1 146
                   
                   
                   
                   
                   
  873011 889201 889201 889926 881011 889921 889922 889923 Összesen
Költségvetés 2019. évi  Bentlakásos  csgyj csgyj Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban intézet szolgáltatás központ ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
I.Müködési kiadások                  
1.Személyi juttatások                  
Közalk.alapilletm. 130900000 39500000 72100000 6600000 7500000 11650000 38900000 2850000 310000000
   Kötelező ill.pótlék 18900000 600000 720000       600000 288000 21108000
   Egy.feltételtől függ.pótlék 8200000 240000 3300000   120000 120000 1900000   13880000
   Egyéb pótlék (műszak) 4700000               4700000
Felmentésre jutó bér 1650000           841000   2491000
   Jubileumi jutalom 2450000           606000   3056000
Ruházati bérjuttatás 980000 950000 900000 220000 0 130000 950000 60000 4190000
   Közl.költség térités 950000 380000 450000 260000 80000 130000 130000 0 2380000
Egyéb bér/bérjellegű 6700000 1450000 1550000 290000 385000 200000 1650000 100000 12325000
   Külső szem.juttatás 2400000 750000 3500000 480000 0 220000 0 2500000 9850000
Összesen: 177830000 43870000 82520000 7850000 8085000 12450000 45577000 5798000 383980000
2.Munkaadót terhelő járulékok                  
Szociális hozz.19,5%-17,5% 32722800 8045650 15182950 1404150 1480925 2279200 8407695 1072630 70596000
Összesen: 32722800 8045650 15182950 1404150 1480925 2279200 8407695 1072630 70596000
3.Dologi kiadások                  
szakmai anyag besz 1350000 75000 750000 20000 20000 30000 15000 5000 2265000
üzemeltetési anyag 43188625 380000 5550000 271298 550000 6360900 250000 150000 56700823
árubeszerzés 8000000 50000 300000 0 0 0 0 0 8350000
informatikai szolg 850000 50000 250000 0 0 0 0 0 1150000
egyéb komm. Szolg 1000000 150000 600000 70000 150000 0 50000 0 2020000
közüzemi díjak 10700000 700000 700000 0 930000 0 0 0 13030000
bérleti és lizing díj 550000 135000 270000 150000 0 0 5000 1550000 2660000
karbant.kisjav szolg 2100000 450000 680000 70000 75000 180000 180000 80000 3815000
közvetített szolg 750000 0 0 0 0 0 0 0 750000
szakmai tev seg.szolg 3400000 390000 3800000 170000 90000 280000 250000 80000 8460000
egyéb szolgáltatás 5100000 180000 850000 100000 60000 79000 55000 75000 6499000
vásárolt élelmezés 0 0 0 0 70000 10500000 60000 0 10630000
                   
Költségvetés 2018. évi  Bentlakásos  szolg központ Közösségi Nappali szoc. Szociális Házi Jelzőrend.  
adatok eFt-ban intézet     ellátás ellátás étkeztetés segíts.nyújtás házi sny.  
kiküldetések kiad. 180000 350000 850000 20000 10000 120000 200000 5000 1735000
mük.célú előzetes ÁFA 12500000 910000 2250000 210000 950000 3703200 160000 955164 21638364
fizetendő ÁFA 1900000 0 0 0 0 750000 0 0 2650000
egyéb dologi kiadások 1300000 20000 1800000 25000 40000 46900 10000 15000 3256900
  0               0
                  0
Dologi kiadások össz 92868625 3840000 18650000 1106298 2945000 22050000 1235000 2915164 145610087
ellát.pénz.jutt. 516000 0 0 0 0 0 0 0 516000
Kiadások összsen 303937425 55755650 116352950 10360448 12510925 36779200 55219695 9785794 600702087

Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Eseménynaptár

Ke Sz Cs Sz Va
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Aktuális programok

Jelenleg
nincsenek
programok...

Cegléd időjárása

Őszikék Szociális Alapítvány