Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Főoldal
Idősek Otthona
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
Szenvedélybetegek ellátása
Gondozási központ
  Általános információk
  Hírek, események
  Házi segítségnyújtás
  Szociális étkeztetés
  Nappali ellátás
  Jelzőrendszeres házi segítség
  Galéria
  Kapcsolat
Média
Őszikék Szociális Alapítvány
Galéria
Közérdekű adatok
Állás
Adatvédelem
KapcsolatMagyar Élelmiszerbank Egyesület
A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.Az intézmény fenntartója:
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
GONDOZÁSI KÖZPONT - Szociális étkeztetés »

Ellátási terület

  • Cegléd
  • Csemő
  • Kocsér
  • Nyársapát
  • Újszilvás
  • Törtel

 

Ellátottak köre:


Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkeztetését (ebéd) biztosítjuk, akik azt önmaguknak, illetve önmaguk és eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

Étkeztetésben kell részesíteni azt az igénylőt, illetve az általa eltartottat is, aki kora, vagy egészségi állapota miatt nem képes az étkeztetésről más módon gondoskodni.

 

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:


Az egyszeri meleg étel biztosítása munkanapokon az intézménnyel szerződésben álló konyhákról történik, az ellátásra jogszabályban előírt tárgyi, higiénés, az élelmiszer-nyersanyagok energia- és tápanyagtartalmát meghatározó és a tevékenységre vonatkozó egyéb feltételek mellett.

Az ellátás igénybe vehető:

  • az étel kiszolgálásával egyidejű helyben fogyasztással
  • az étel elvitelével
  • rászorultság esetén házi segítségnyújtás keretében lakásra szállítással.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

 

A szociális étkeztetés igénybevétele előtt a Gondozási Központ vezetője minden esetben környezettanulmányt készít, mely során tájékozódik a kérelmező egészségi állapotáról, szociális és anyagi helyzetéről A Gondozási Központ vezetője közreműködésével a kérelmező jövedelemvizsgálatot végeztet az ellátás igénybevételének jogosultságának megállapításához. A gondozásba vételt követően az intézmény vezetője "Megállapodást" köt az ellátást igénybe vevővel ill. törvényes képviselőjével.

Az étkeztetésért és az ebéd házhoz szállításáért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj mértékét a kérelmező havi jövedelme határozza meg.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
| A látogatók száma 2010.09.20-tól összesen: 251987 | Ebben a hónapban: 1395 | Ma: 62 | jelenleg: 7 | Statisztika |