Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Főoldal
Idősek Otthona
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
Szenvedélybetegek ellátása
Gondozási központ
  Általános információk
  Hírek, események
  Házi segítségnyújtás
  Szociális étkeztetés
  Nappali ellátás
  Jelzőrendszeres házi segítség
  Galéria
  Kapcsolat
Média
Őszikék Szociális Alapítvány
Galéria
Közérdekű adatok
Állás
Adatvédelem
KapcsolatMagyar Élelmiszerbank Egyesület
A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.Az intézmény fenntartója:
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
GONDOZÁSI KÖZPONT - Házi segítségnyújtás »

Ellátási terület:

 • Cegléd
 • Csemő
 • Kocsér
 • Nyársapát
 • Törtel
 • Tápiószőlős
 • Újszilvás

 

Ellátottak köre:


Házi segítségnyújtás keretében gondoskodik az intézmény azon időskorú személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak; azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várakoznak.

 

A házi-gondozó szolgálat ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete a saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen.

 

Feladatellátás szakmai tartalma és módja:


A gondozónők területi elosztásban az ellátottak lakására kijárnak. Az egyén igényeinek figyelembe vételével tölti el a gondozónő a gondozási időt.

Tartalma:

 • fürdetés, mosás, vasalás
 • közvetlen környezetének tisztántartása
 • bevásárlás, reggeli elkészítése, ebédkihordás
 • téli tüzelő beszerzése, előkészítése, begyújtás
 • ügyintézés
 • pszichés-lelki gondozás
 • háziorvosokkal kapcsolattartás, szükség esetén házhoz hívás, gyógyszeríratás, kiváltás, gyógyszerek kiadagolása, kötözés, inzulin beadása
 • időskori betegségekkel kapcsolatos felvilágosítás
 • vidéken lakó közvetlen családtagokkal kapcsolattartás.

 

Az ellátás formája: Az ellátás az ellátott lakásán, lakókörnyezetében történik, melyet munkanapokon biztosítunk.

A házi-gondozó, az intézmény vezetője a házi segítségnyújtás során együttműködik az egészségügyi és szociális ellátást nyújtó más intézményekkel.

 

A gondozás gyakoriságát, módját az orvos javaslatának figyelembevételével, a gondozás irányítója határozza meg. A jogszabályban előírt dokumentációt a gondozónő köteles vezetni. A házi segítséget nyújtó személy az egyéni szükséglet figyelembe vételével gondozási tervet készít az egyes ellátottak részére nyújtott szolgáltatások formáiról, rendszerességéről, időtartamáról.

 

Az ellátás igénybevételének módja:

 

A szolgáltatást igénybe venni kérelem alapján lehet. Az igénybevételhez-kivéve, ha az igénylő egészségi állapota vagy személyes körülményei a szolgáltatás átmeneti jellegű vagy halaszthatatlan biztosítását teszik szükségessé- a gondozási szükségletet vizsgálni kell.

A házi segítségnyújtásért jövedelemtől függően térítési díjat kell fizetni. A fizetendő személyi térítési díj mértékét a kérelmező havi jövedelme határozza meg.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
| A látogatók száma 2010.09.20-tól összesen: 251965 | Ebben a hónapban: 1373 | Ma: 40 | jelenleg: 12 | Statisztika |