Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
Főoldal
Idősek Otthona
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Központ
Szenvedélybetegek ellátása
Gondozási központ
Média
Őszikék Szociális Alapítvány
Galéria
Közérdekű adatok
Állás
Adatvédelem
KapcsolatMagyar Élelmiszerbank Egyesület
A szervezetet a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja.Az intézmény fenntartója:
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás
Állás »

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ

 

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 

14 fő óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2700 Cegléd, Pesti út 7.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek, tanulók, szülők, óvodapedagógusok, pedagógusok részére adekvát szakmai segítség nyújtása. Szociális segítőmunka, csoportokkal végzett közösségi munka, elsődleges prevenciós programok működtetése. Ifjúságvédelmi feladatok ellátása, a gyermekvédelmi tevékenység koordinálása. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének segítése. Egységes szemléleten alapuló szociális segítségnyújtás megszervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•         Főiskola, szociális végzettség a 15/1998 NM rendelet 2. számú melléklete szerint.,

 

•         magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•         Gyermekjóléti területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•         Szakmai önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, erkölcsi bizonyítvány. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul. Az 1997. évi XXXI. törvény 15. §. (8) bekezdésében foglaltak alapján nyilatkozat arról, hogy a jogszabály 11/A. §. (8) bekezdésben meghatározott kizáró okok a pályázóval szemben nem állnak fenn.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szabóné Kökény Erzsébet nyújt, a 06/70-935-86-40 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•         Postai úton, a pályázatnak a Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 201806/1 , valamint a munkakör megnevezését: 14 fő óvodai és iskolai szociális segítő.

 

•         Személyesen: , Pest megye, 2700 Cegléd, Bajcsy Zsilinszky u. 1. .

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 22.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
| A látogatók száma 2010.09.20-tól összesen: 222320 | Ebben a hónapban: 1031 | Ma: 112 | jelenleg: 35 | Statisztika |